Rahvakoosolek!

Laupäeval, 19. jaanuaril kell 16.00
Lelle rahvamajas (endises koolimajas)

KOHTUMINE KEHTNA VALLA ESINDAJATE
JA LELLEST VALITUD SAADIKUTEGA

Arutusel:
  • vana rahvamaja saatus;
  • korrusmajade veevärk;
  • muud Lellet puudutavad küsimused.
Küsimustele vastavad:
  • vallavanem Kalle Toomet;
  • volikogu esimees Karl Tamme;
  • planeerimise ja ehituse vanemspetsialist Hans-Jürgen Schumann;
  • volikogu liige Sulev Otsa;
  • volikogu liige Vallo Hansen.
Oodatud on asjalikud küsimused, mõtted ja ettepanekud!