Järvakandi valla ja Kehtna valla ühinemislepingu avalik arutelu!