KAMBIUM

Lelle Rahvamajas 07. sept –17. okt 2009 Mathura õlimaalide näitus KAMBIUM
Näituse koondnimetus “Kambium” viitab puu kõige õrnemale osale, algkoele puidu ja koore vahel. Ehkki ta moodustab mahult väga väikese osa puust, on ta puu elutegevuse suhtes asendamatu. Samamoodi jäädvustab Mathura olemise neid kihte, mis sarnanevad kambiumile oma olemuslikkuses ja õrnuses. Maalide temaatikale iseloomulikud roigasraamid on valmistanud Mathura pikaaegne koostööpartner Meelis Toome.
Lähemalt autorist: www.hot.ee/mathura
Näitust saab vaadata tööpäeviti 10 – 17. Sissepääs rahvamaja või raamatukogu kaudu. Pilte näituselt rohkem pildialbumis.
Kooliaasta alguse puhul on raamatukogus võimalik vaadata valikut eri aegadel Eestis ilmunud aabitsaid.
Esimesed eestikeelsed aabitsad ilmusid 16. sajandi lõpul. Kaudsete andmete põhjal on teada, et esimene neist ilmus aastal 1575, aga sellest pole säilinud ühtegi eksemplari. Vanim Eestis säilinud aabits on trükitud 1777 Tallinnas.
Esimene koostaja nime ning tiitellehega aabits on aastal 1795 Otto Wilhelm Masingu poolt avaldatud "ABD ehk Luggemise-Ramat Lastele, kes tahawad luggema öppida". Hilisemas, 1823. aastal ilmunud "Täielises ABD-Ramatus" on Masing esmakordselt aabitsasse lisanud õ-tähe. Esimene aabits, mille pealkirjas sisaldus sõna "aabits", oli Carl Gottlieb Reinthali "Tarto maa-keele Abits", mis ilmus 1845
Aastatel 1575-1850 ilmus 47 erinevat eestikeelset aabitsat. 19. sajandi lõpul hoogustus aabitsate avaldamine.
Raamatukogus on näha valik viimase neljakümne aasta jooksul trükitud aabitsatest, nende hulgas tänavu ilmunud kihnukeelne "Aabets". Väljapanekut käisid uudistamas ka Lelle lasteaiarühma lapsed. Rohkem pilte siit