Helju Pets "Õnneõiteta sirelid"                    Milvi Lembe "Käed eemale Õnnest!"

Neid raamatuid laenutati esimesel poolaastal Lelle raamatukogust sagedamini.

Kirjutama !


Kehtna valla raamatukogud kuulutavad välja kodupaigaga seotud kirjatööde/mälestuste kogumise teemal „Minu kodu Kehtna vald“


Kirjatükkides võiksid avalduda kirjutaja mõtted, tunded, mälestused, meenutused luule või proosa vormis.


Kestab Kehtna valla 20. sünnipäeva aasta. Igal kirjutajal on võimalus meenutada, kuidas elu, maailm ja inimesed olid teistmoodi veel kümme aastat tagasi ning aidata sel moel  kaasa aja loo kulgemise jäädvustamisele ja valla ajaloo kirjalikule säilitamisele.


Kirjutisi on võimalik kohalikesse raamatukogudesse saata e-maili teel või tuua ise kohale 31. oktoobriks k.a.


Ootame aktiivset osavõttu!