Mälumäng!

Mälumäng jälle 24. veebruaril kell 14.00 Lelle rahvamajas. 
Jälgi reklaami!

Salongiõhtu rahvamajas!

Reedel, 21. veebruaril kell 20.00

Külakoosolek!

15. veebruaril, kell 17.00 raamatukogus
KÜLAKOOSOLEK 

Kevadeks on plaanis koostada arengukava, kus on kirjas, kuhu tahame 4 aasta jooksul jõuda. 
Koosolekul mõlgutame kohvilaua taga mõtteid ja paneme kõikide soovid-ideed kirja. 
Oodatud on kõik unistused ja arvamused. 

Teemal "Arengukava - kuidas, kellele ja milleks" tuleb rääkima Helen Link, Valtu-Nurme küla külavanem ja volikogu liige. 

Palun tulge julgesti oma mõtteid avaldama!

Terviseloeng!

Laupäeval, 15. veebruaril kell 11.00 raamatukogus

LOENG TERVISEST

Kuidas hoida ja taastada tervist?
Kuhu kulub meie energia?

Vastused saab neile ja muudele tervist puudutavatele küsimustele.
Osavõtt on tasuta.

Tule kuulama!

Keraamikanäitus!

 Lelle raamatukogus näitus "SAVIST ARMASTUSEGA"Väljapanek Kehtna kunstide kooli 
keraamikakursuslaste ja õpilaste savitöödest.

Kohtumine volikogu liikmetega!

Laupäeval, 08. veebruaril kell 12-13 ootavad Kehtna vallavolikogu liikmed
Lili Saksing ja Sille Valinu raamatukogus kogukonna inimesi, et:
  • jagada infot oma senistest tegemistest Kehtna vallavolikogus
  • kuulata kogukonna inimesi


Lelle uisu- ja hokiväljak!

Meie külaplatsil on valmis saanud ilus ja uhke jääväljak.
Olete kõik oodatud uisutama!

Kui soovid toetada väljakule piirete soetamist, saad teha annetuse korjanduskastidesse Rukki kaupluses ja Lelle raamatukogus või ülekandena arveldusarvele 221059026717, Margus Pärt, selgituseks "uisuväljak". 

Annetust tehes toetad sporti ja tervislikke eluviise.

Teeme ise, teeme koos, teeme endile!
Vaata pilte siit