Lelle meenutuste päev!

Laupäeval, 30. augustil
LELLE MEENUTUSTE PÄEV13.00 Näituse "Lelle vanadel fotodel" avamine uue rahvamaja juures
15.00 Külaplatsi kohvik vana rahvamaja juures. Lastele batuut (üks kord 1 euro) ja muud põnevad tegevused.
21.00 Ilusa muusika kontsert Lelle surnuaias. Esinejad Tartust - Markus ja Ott ansambli Hilisejad kaunimate paladega.

Kehtna Vallavolikogu kultuuri- ja sporditöökomisjoni ning haridus- ja noorsootöökomisjoni ühine avalik koosolek toimub Lelle rahvamajas teisipäeval, 26. augustil kell 17.30-19.00
PÄEVAKORD:
1. Lelles kultuuri, spordi, hariduse ja noorsootöö vallas tegutsevad MTÜ-d.
2. Arutelu teemal: Millist noorsootööd vajab Lelle piirkond?
3. Lelle piirkonna spordirajatiste kasutamise ja arendamise tulevik.
4. Rühmatöö Lelle piirkonna arenguvisiooni kujundamiseks.

Avalik arutelu!

AKTSIASELTS TURVAS on Keskkonnaametile esitanud maavara kaevandamise loa taotluse, mille menetluse käigus on algatatud keskkonnamõju hindamine. Kaevandamisloa taotlemise eesmärgiks on turba kaevandamine Imsi turbamaardlas. Keskkonnamõju hindamise eesmärk on hinnata Imsi turbatootmisalal läbiviidava tegevusega kaasnevaid keskkonnamõjusid.
Imsi turbatootmisala mäeeraldise kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamise avalik arutelu toimub Lelle rahvamajas 14. augustil kell 16.00