AMETLIK TEADAANNE!

Soses Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 12.03.2020 välja kuulutatud eriolukorraga annab Kehtna Vallavalitsus teada, et:
ALATES 16. MÄRTSIST VÄHEMALT KAKS NÄDALAT:
 • on Kehtna vallas kõik koolid ja huvikool kaug- ja koduõppe vormil;
 • ei tööta laste spordi- ja huviringid;
 • on keelatud päevakeskuste kogunemised ja eakate huviringide tegevused;
 • on suletud noorteasutused;
 • on suletud Valtu Spordimaja.
ALATES 16. MÄRTSIST KUNI 1. MAINI ON:
 • keelatud avalikud üritused;
 • keelatud Kehtna valla hooldekodude külastused;
 • suletud Järvakandi Klaasimuuseum.
TÄIENDAV INFO:
 • sportimisvõimalused ja huvitegevused täiskasvanutele ei ole esialgu piiratud;
 • lasteaiad ja raamatukogud jätkavad esialgu tegevust (nende sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt - haigustunnustega lapsed palume kindlalt koju jätta, teavitades sellest lasteaeda);
 • Kehtna Vallavolikogu 18.03.2020 istung toimub ja on kinnine.
Jooksev info Kehtna Vallavalitsuse kodulehel https://kehtna.kovtp.ee ja sotsiaalmeedias https://www.facebook.com/kehtnavald ning Vabariigi Valitsuse infokanalites.

Olgem hoitud!