Raamatukogu 23.detsembril avatud kella 14-ni. Ilusat jõuluaega!


Kampaania "Kingi võimalus!" - Leia raamatukogust infot õppimisvõimaluste kohta!

 
  05. - 15. detsembrini on kõigil täiskasvanutel võimalus saada rahvaraamatukogudes infot erinevate õppimisvõimaluste kohta.  

Raamatukogus tutvustatakse huvilistele info leidmist arvutist või nutiseadmest ja antakse infot selle kohta, mida täiskasvanud õppija võiks ja peaks teadma. Iga enesetäiendamine aitab paremini toime tulla, annab võimaluse leida uus töö, täiendada oma teadmisi.

Uuringud ja statistika näitavad selget seost hariduse ja palganumbri vahel. See tähendab, et oma elujärje parandamisse saab panustada läbi hariduse. Olgu selleks siis täiskasvanute gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamine või kõrgkooli astumine. Üha enam täiskasvanuid on jalge alla võtnud koolitee, lõpetades poolelijäänud haridust või omandamas uut ametit.

Tule raamatukokku, uuri infot õppimise kohta ja kingi endale või oma lähedasele uus võimalus!

Kampaaniat korraldab ETKA Andras koostöös raamatukogudega Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Erinevaid linke, kust leiab infot õppimisvõimaluste või enesetäiendamise kohta leiab siit:


Postipunkt raamatukogus!


Alates 07. detsembrist asub raamatukogus LELLE POSTIPUNKT


Postipunkt on avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel:

E, T, N, R 10.00-17.00, K 12.00-18.00

Valdade ühinemise kohta elanike arvamuse väljaselgitamine!

Kehtna ja Järvakandi valdade ühinemise kohta selgitatakse välja Kehtna valla (edaspidi vald) elanike arvamus vallavalitsuse määratud kohtades (edaspidi küsitluspunkt) 10. ja 11. detsembril 2016. a. Küsitluspunkt hõlmab sama piirkonna elanikke nagu vastava valimisjaoskonna puhul. Lisaks küsitluspunktidele korraldatakse 8. ja 9. detsembril 2016. a volis.ee keskkonna kaudu elektrooniline küsitlus, millele pääsete ligi Kehtna Vallavalitsuse kodulehel asuva lingi kaudu.  Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes rahvastikuregistri andmetel elab vallas. Küsitlusest ei saa osa võtta isik, kes on valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud või  kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Küsitluse tulemused kinnitatakse Kehtna Vallavolikogu otsusega kahe nädala jooksul pärast küsitluse lõppemist.
Küsitluspunktid on 10. ja 11. detsembril 2016. a avatud alljärgnevalt:
1) Ingliste raamatukogu, kell 8.oo – 16.oo;
2) Valtu seltsimaja, kell 10.oo – 18.oo;  
3) Eidapere rahvamaja, kell 8.oo – 16.oo;
4) Lelle raamatukogu, kell 10.oo -18.oo;
5) Kehtna klubi, kell 9.oo – 17.oo;
6) Keava raamatukogu, kell 11.oo – 19.oo.

Täpsem kord elanike arvamuse väljaselgitamise kohta on avaldatud Kehtna Vallavalitsuse kodulehel: https://kehtna.kovtp.ee/uhinemislabiraakimised. Samuti avaldatakse vastav info Kehtna valla ajalehes „Valla vaatleja“.


A. H. Tammsaare "Tõe ja õiguse" lemmiktegelase hääletus!


A. H. Tammsaare teose "Tõde ja õigus" ilmumisest möödub tänavu 90 aastat. Sellel puhul on A. H. Tammsaare muuseum, Vikerraadio ning Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kuulutanud välja hääletuse "Kes on sinu lemmiktegelane "Tões ja õiguses"?" 


Hääletada saab siin     

Ehete müük raamatukogus!


Raamatukogus on müügil odavaid ja lihtsaid (ka vintage stiilis) ehteid. Kõik kaelakeed ja kõrvarõngaste komplektid 2 eurot. Üksikud kõrvarõngad 50 senti. Astu läbi!
Ehteid saab näha ka 5. juunil, pühapäeval kell 12-14 kui toimub Evi kasutatud riiete müük.

Teeme Ära talgupäev 2016!

Lelle aleviku heakorratööd 07. mail 2016 kell 10-16

Kogunemine kell 10 külaplatsil.
Kaasa rehad, töökindad, võimalusel mõni käru.

Kell 14 talgusupi söömine ja jutu puhumine.
Mereteemaline näitus!


Raamatukogus on vaatamiseks väljas Kehtna valla lasteaedade laste poolt loodud mereteemalised tööd.