Rahuloluküsitlus Raplamaa elanikele!


Rahuloluküsitlus Raplamaa elanike seas - selle eesmärgiks on koguda piisavalt suure hulga inimeste käest teavet ja arvamusi selle kohta, kas ja millega nad on rahul Raplamaal elades ja ka seda, mis võiks olla paremini korraldatud.

Hea lugeja, kui sul on oma seisukoht elust Raplamaal, siis küsitlus annab sulle võimaluse seda jagada! Vastata saab kuni 31. maini ja küsitlus asub SIIN

Aitäh!
Head raamatukogu külastajad!

Lelle raamatukogu on alates 18. maist avatud eriolukorrast väljumise tingimustel. Lugejad on taas oodatud raamatukogusse ajakirju ja ajalehti lugema. Järgime selle juures meie kõigi turvalisuse huvides ohutusreeglit 2+2 meetrit ja desinfitseerime käsi. Soovituslik on kanda kaitsemaski ning lugeda ajalehti kinnastega. Soovi korral saab kindad raamatukogust.
Kojulaenutust on võimalik endiselt teha RIKSWEB-i vahendusel või anda oma soovist teada e-kirja või telefoni teel. Maikuus saab kohapeal tutvuda vaid uudiskirjanduse väljapanekuga, avariiulitelt raamatuid veel ise valida ei saa.
Kasutada saab ka avalikku arvutit ning ikka tuleb järgida 2+2 reeglit. Arvuti kasutamise aeg ühele inimesele on kuni 30 minutit.
Lapsed ja noored on samuti raamatukokku oodatud ja taas 2+2 reeglit arvestades!
Eeldame külastajatelt mõistlikkust tulla raamatukokku vaid tervetena, sooviga käituda enda ja teiste suhtes hoolivalt. Maikuu lõpuni on Lelle raamatukogu avatud eriolukorraaegsetel päevadel ja kellaaegadel:
TEISIPÄEV 10 - 17
KOLMAPÄEV 12 - 18
Alates 1. juunist on raamatukogu avatud tavaaegadel.

Kohtume raamatukogus ja püsime terved!

Muudatused raamatukogu kasutamises alates 15. maist!

Vastavalt Kultuuriministeeriumi poolt välja töötatud COVID-19 käitumisjuhistele on alates 15. maist raamatukogu siseruumides lubatud:

  • väljaannete laenutus
  • lugemissaali külastus
  • avariiulite kasutus
  • internetiarvuti kasutus
Raamatukogu külastuse eeltingimus on, et kõik peavad järgima 2+2 reeglit (v.a perekonnad). Nõude tagamise meetodi valib iga raamatukogu vastavalt oma suurusele ja külastajate arvule. Kui riigis tervikuna leevendatakse 2+2 nõuet, siis rakendub see automaatselt ka raamatukogus.

Raamatukogu teenuste järk-järguline laiendamine sõltub omavalitsuse otsusest, kuid järgida tuleb Kultuuriministeeriumi juhendis toodud nõudeid (kooskõlastatud Terviseametiga), mis aitavad tagada nii külastajate kui töötajate ohutuse ja takistavad viiruse levikut korduvalt kasutatavatelt pindadelt (väljaanded, tehnika, pinnad).

Vaata ka Terviseameti üldisi soovitusi siit 

Kultuuriministeeriumi COVID-19 käitumisjuhised raamatukogudele siin

Kehtna valla kauni kodu konkurss!


Vaata ka Kehtna valla kodulehelt ja FB lehelt siit

Maikuu raamatukogus ikka eriolukorra tingimustes!

Maikuu jätkub Lelle raamatukogus endiselt eriolukorra tingimustes. Laenutamine toimub vähematel päevadel ja soovitavalt võimalikult kontaktivabalt.Oma raamatusoovid võib esitada e-kirja või telefoni teel, ülevaate raamatukogus leiduvast saab e-kataloogist RIKSWEB