Kehtna Vallavolikogu kultuuri- ja sporditöökomisjoni ning haridus- ja noorsootöökomisjoni ühine avalik koosolek toimub Lelle rahvamajas teisipäeval, 26. augustil kell 17.30-19.00
PÄEVAKORD:
1. Lelles kultuuri, spordi, hariduse ja noorsootöö vallas tegutsevad MTÜ-d.
2. Arutelu teemal: Millist noorsootööd vajab Lelle piirkond?
3. Lelle piirkonna spordirajatiste kasutamise ja arendamise tulevik.
4. Rühmatöö Lelle piirkonna arenguvisiooni kujundamiseks.